Profil společnosti

Pozor! Aktuální fakturační a korespondenční adresa:
ASTRA TRANS s.r.o., průmyslová zóna Jih, Heyrovského 150, 462 21 Liberec 13

Astra TransPůsobnost společnosti ASTRA TRANS na trhu se datuje od roku 1992 a po celou dobu své existence se díky svému přístupu prezentuje jako aktivní a dynamická společnost zaměřená prvotně na maximální spokojenost zákazníka.

Od počátku je naším základním cílem důvěra a solidnost jak ve vztahu k zákazníkům, tak i k našim zaměstnancům. Cítíme, že teprve s jejich naplněním lze dosáhnout respektu a ocenění a pozitivní odezva nám dává za pravdu.

Astra TransASTRA TRANS díky svému dosavadnímu působení zaujímá pevné místo mezi dopravci v regionu a rozsáhlou nabídkou služeb při garanci kvality servisu a spolehlivosti hodlá svou pozici na trhu logistických služeb do budoucna výrazně posílit.

Za dobu své existence si ASTRA TRANS svým zákaznickým přístupem a spolehlivostí dokázala získat vynikající renomé mezi zákazníky napříč celým spektrem odvětví.

Svým původním zaměřením na automobilový průmysl s jeho specifickými požadavky na přepravy just in time, nestandardní dopravu forem a nástrojů a nezbytnou flexibilitu při řešení aktuálních nároků jsme před sebe postavili nelehkou výzvu, které jsme se úspěšně zhostili. Nabyté zkušenosti využíváme v naší další práci a spokojenost klientů je pro nás i vynikající referencí pro jednání s dalšími potenciálními zákazníky.

Astra TransÚspěchy na tomto poli dopravy se promítly do zájmu o naše služby ze strany firem z dalších oborů průmyslu a obchodu a v současné době má ASTRA TRANS ve svém klientském portfoliu řadu spokojených zákazníků nejen z libereckého regionu, ale z celé ČR i ze zahraničí. S několika prestižními firmami spolupracujeme na dlouhodobé bázi a to nejlépe svědčí o vysoké kvalitě našich služeb.

Postupným rozšiřováním nabízených služeb se snažíme maximálně vyjít vstříc stávajícím i potenciálním klientům v jejich narůstajících požadavcích na zajištění komplexních logistických služeb od pravidelných přeprav přes expresní až po speciální přepravy a skladování.

Pro svou schopnost a ochotu kdykoli aktivně pomoci s jakýmkoli požadovaným servisem v rámci logistických služeb jsme vyhledávaným partnerem ze strany výrobních podniků i dopravců.